Prečo je starostlivosť o pleť taká dôležitá?

Každodenné úlohy týkajúce sa pokožky

Koža je majstrovské dielo. Žije a dýcha s nami. Vníma podnety a zvládne veľké zaťaženie. Poskytuje nám ochranu pred patogénmi. Naša koža je dôležitou súčasťou nášho metabolizmu a jedným z najlepších klimatizačných systémov, aké si možno predstaviť.    

Ochrana pred vonkajšími vplyvmi a patogénmi

Pevné bunkové spoje a extracelulárna lipidová matrica odolávajú vonkajším vplyvom a pôvodcom chorôb, ako sú baktérie, vírusy a plesne. Spoločne tvoria ochranný plášť kože. Na povrchu kože sa ukladá ochranná vrstva, ktorá pôsobí ako slabá kyselina. Spoločne tvoria bariéru, ktorá reguluje alebo zabraňuje prenikaniu cudzorodých látok a patogénov.

Ochrana pred teplom a chladom

Teplo a chlad možno vnímať cez kožu pomocou senzorických receptorov (termoreceptorov). Aktivita týchto receptorov závisí od aktuálnej teploty.

V prípade tepla: Na odvádzanie tepla sa zvyšuje produkcia potu, ktorý sa odvádza na povrch kože na účely ochladzovania. Zúžením ciev (vazokonstrikcia) je koža menej prekrvená a dodáva sa menej tepla.

V chlade: Cievky sa rozširujú (vazodilatácia) a dodáva sa viac tepla. Teplo sa vytvára svalovým chvením a dvíhaním vlasov vzpriamovačmi. To vedie k vzniku tzv. husej kože. Tým sa zvyšuje vrstva teplého vzduchu.

Ochrana pred žiarením a vysúšaním

Koža tiež poskytuje ochranu pred účinkami žiarenia. Odráža veľkú časť svetla. Zvyšok sa absorbuje, a tak vyvoláva rôzne reakcie (napr. aktiváciu melanocytov, čo vedie k zhnednutiu). Epidermis (najvrchnejšia vrstva kože) tvorí bariéru proti vysychaniu. Ak je poškodená, voda sa môže odparovať z hlbších vrstiev pokožky, čo vedie k postupnému vysušovaniu.

Koža preberá dôležité komunikačné funkcie

Koža sa napríklad vzpriami, keď sme vystrašení alebo sa bojíme, čím signalizuje náš aktuálny stav. Aj sčervenanie alebo zblednutie odráža naše pocity. Naša pokožka má osobitný význam v oblasti vzťahov a erotiky. Reagujeme na dotyk a na základe jednotlivých vôní (feromónov) vylučovaných pokožkou sa rozhodujeme, či nám partner "vonia" alebo nie.

Koža je zmyslový orgán

Hmatové: Koža má rôzne špeciálne nervové zakončenia. Meissnerove telieska, Merkelove bunky a Pinkusove platničky sa nachádzajú v koži a sú citlivé na dotyk. Vater-Paciniho telieska sa nachádzajú v podkožnom tukovom tkanive a sú obzvlášť citlivé na vibrácie. Ruffiniho telieska sa nachádzajú v spodnej časti dermy. Reagujú na zmeny tvaru kože alebo merajú napätie v tkanive.

Vnímanie bolesti: bolesť môže byť spôsobená chemickými, mechanickými alebo tepelnými podnetmi. Vnímanie prebieha prostredníctvom nociceptorov (jemných senzorických nervových zakončení).

Imunitná funkcia

Tak ako sú rôzne zložky imunitného systému rozmiestnené po celom tele, nachádzajú sa aj v koži. Prvou ochranou je kožná bariéra stratum corneum s kyslým plášťom, ktorý ju pokrýva. Ak zárodky predsa len preniknú, aktivujú sa Langerhansove bunky. Tie prebudia spiace pomocné T-lymfocyty, ktoré spustia imunitnú odpoveď.

Hodnota pH - dôležitá pre aktívnu ochranu

Skratka pH znamená "pondus Hydrogenii" (hmotnosť vody) alebo "potentia Hydrogenii" (sila vody). Je to bezrozmerné číslo v rozsahu od 0 do 14, pričom číslo 7 predstavuje neutrálnu hodnotu. Hodnota pH je záporný dekadický logaritmus množstva vodíkových iónov prítomných v kvapaline. Ak je hodnota pH menšia ako 7, kvapalina je kyslá; ak je väčšia ako 7, kvapalina je zásaditá. Normálna zdravá pokožka dospelého človeka má kyslú hodnotu pH (+/- 5,5). Hovoríme o kyslom kožnom obale. Jeho zložky pochádzajú z troch zdrojov: potu, kožného mazu a procesu rohovatenia.

Zdravý kyslý obal - dokonalá ochrana

Kyslý plášť kože zabezpečuje ochrannú funkciu tela. Chráni pred alkalickými vplyvmi pred mikrobiálnou kolonizáciou a infekciami. V prípade kyslej hodnoty pH existujú optimálne životné podmienky pre bežné mikróby vyskytujúce sa na povrchu kože. Tieto zárodky tvoria dôležitý obranný systém kože proti cudzorodým mikróbom s patogénnymi vlastnosťami (t. j. tým, ktoré môžu potenciálne spôsobiť ochorenie). Počet normálnych kožných zárodkov na m2 sa pohybuje od niekoľkých stoviek na suchých miestach do 7,6 milióna na vlhkých miestach medzi prstami.


Akékoľvek dlhodobé narušenie kyslého pH povrchu nepriaznivo ovplyvní rast normálnych kožných zárodkov, a tým naruší existenciu fyziologicky priaznivých podmienok na povrchu kože. Dôležitá je nielen hodnota pH povrchu kože, ale aj ochranné mechanizmy, ktoré pri narušení hodnoty pH rýchlo obnovujú pôvodné prostredie (schopnosť neutralizácie zásad, pufrovacia kapacita).

Malé deti a starší ľudia majú vo všeobecnosti zníženú schopnosť neutralizovať zásady, a preto sú ohrozené alkalickými roztokmi (mydlami). U ľudí (detí a dospelých až do vyššieho veku) sa normálna hodnota pH obnoví najneskôr do hodiny. U ostatných skupín môže trvať až tri hodiny, kým zásaditá hodnota pH zmizne. Tu môže dôjsť k poškodeniu pokožky fyzikálneho a mikrobiálneho charakteru.

Ošetrujúce prípravky s hodnotou pH

Prípravky na starostlivosť, ktorých hodnota pH sa líši od hodnoty pH pokožky, môžu hodnotu pH ovplyvniť len krátkodobo. Najneskôr do 60 sekúnd sa hodnota pH pokožky opäť upraví.

 

© Copyright 2024 - Akékoľvek použitie obsahu stránok vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupnenia textov, fotografií je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok prísne zakázané.